Kontakta oss

+ 46 8 779 80 10

  • Vill du ha hjälp med Lönehanteringen
    för dina anställda?
  • Räcker tiden inte till för att göra
    Lön i månaden?
  • Är det krångligt med olika lagar?

Vi kan lön

Salary

Lönehantering AB

Rätt lön i rätt tid

November år 2010, efter lång erfarenhet av Löne- och personal administration startar Susanne Björling egen verksamhet inom området Lönehantering.

Susanne är Auktoriserad Lönekonsult och tillhandahåller tjänster och kompetens inom Lön & HR Företaget finns i Nacka och är verksamt i stor-stockholm.

Vi välkomnar även kunder från andra områden.

Våra tjänster

Löpande Lönehantering

Förmåner

Utskick av Lönespecifikationer

Bokföringsunderlag till er ekonomiavdelning

Underlag till Skatteverket, Arbetsgivardeklaration etc

Semesterskuldsberäkning

Semesterårsskiften

Rapportering till Fora, Collectum och andra försäkringsbolag

Rapportering till Försäkringskassa och andra myndigheter

Årsredovisning

Statistik både externt och internt

Konsultation inom Lön & Personal

Salary

Lönehantering AB

Rätt lön i rätt tid

info@salarylonehantering.se

Tel. + 46 8 779 80 10
Mobil + 46 72 735 50 10